ฮวงจุ้ยบ้านการอ่านการ์ตูนออนไลน์ หมายถึงศิลป์แขนงหนึ่งจึงทำงาน

ดังหนึ่งวาล์วนิรภัยให้กับอารมณ์ของมนุษย์ลองเปรียบเทียบ ฮวงจุ้ยบ้านอ่านการ์ตูนออนไลน์ ดรากอนบอล ภายในหนังสือกับภายในทีวี หนอนหนังสือทุกคนจะรับประกันได้ว่า ความเร็วที่ปรากฎภายในหนังสือกลับมียิ่งกว่าที่ปรากฏภายในทีวีอย่างไม่น่าเชื่อ การกระโดดตัวขึ้นๆ ลงๆกลางอากาศหรือเป็นการซัดลูกพลังเข้าหากันภายในหน้าหนังสือกลับเร็วทันใจเท่าใจนึกฮวงจุ้ยบ้าน ขณะที่ฉาก อ่านการ์ตูนออนไลน์ฮวงจุ้ยบ้าน การสู้รบในทีวีไปเร็วได้เท่าภาพที่มองเห็น ด้วยเหตุผลที่การ์ตูนคือศิลป์แขนงหนึ่งมันจึงทำงานดังหนึ่งวาล์วนิรภัยให้กับอารมณ์ของมนุษย์ ในเวลาที่ความก้าวร้าวหรือแรงผลักดันทางเพศมากเกินไปศิลป์ อ่านการ์ตูนออนไลน์ จะช่วยเปิดวาล์วปลดปล่อยแรงผลักดันทั้งสองออกไปบ้าง ในเวลาที่ความก้าวร้าวหรือแรงผลักดันทางเพศน้อยเกินไป ศิลป์ก็ยกระดับแรงผลักดันทั้งสองให้มีเต็มที่ที่จะสร้างเรื่องใหม่ๆให้แก่ชีวิต ฮวงจุ้ยบ้าน