โปรแกรม Pos ที่ถูกใจดีเลิศจักต้องคลอบคลุมเรื่องการดำเนินการทุกสิ่งชั้นในร้าน

เกี่ยวกับการงานที่มีปริศนาเกี่ยวกับระเบียบการบริหารร้านค้า ช่วงนี้ก็จะมายกตัวอย่างแบบอย่างในการบริหารเพื่อจะแก้ด้วยว่าร้านค้าที่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของการบริหารคลังพัสดุหน้าร้านขอรับ สิ่งที่จะมาใช้แก้ก็คือโปรแกรม Pos ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สมรรถติดตั้งในสมองกลเพื่อใช้เป็นระบบการบริหารที่ง่ายมาก โปรแกรม Pos เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถรู้ได้ว่าวันนี้มีของซื้อของขายเข้าคลังเท่าไหร่ มีตัวเลขกี่รายชื่อ และมีตัวเลขโควตามากน้อยเท่าใด สามารถนำไปสืบสวนรายการค้าพอกพูนได้ โปรแกรม Pos ที่ดีจะต้องมีกบิลบ/ชอย่างครบอย่างอย่างเช่นเว้นเสียแต่บ/ชทั่วๆ ไปแล้วน่ามีบ/ชลูกหนี้ ฐานะทางการเงินของการงาน หรือถ้าจะให้ดีต้องคอมไพล์ทุกระบบของการงานเข้ามาในโปรแกรมให้หมด เพราะถ้าหากนำเข้าระบบทุกส่วนมาอยู่ในโปรแกรม Pos แล้ว การบริหารปริศนาต่าง ๆ จะรวมและเข้าไปอยู่ในส่วนเดียว สามารถแก้ได้อย่างง่ายๆมากยิ่งขึ้นขอรับ