อยากสูงต้องเน้นโภชนาแบบไหน

ถ้าใครอยากสูงควรเน้นรับประทานอาหารที่มีสารอาหารจำพวก วิตามิน แร่ธาตุ สารโปรตีน และน้ำให้มาก ๆ เพราะวิตามินหลาย ๆ แบบมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและอยากสูงขึ้น เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 12 และ วิตามินดี ฯลฯ ส่วนแร่ต่าง ๆ อย่างแคลเซียมและฟลูออไรด์ก็ช่วยให้โครงกระดูกของท่านแข็งแรงขึ้น ไม่เปราะหักง่ายและจะช่วยให้ความอยากสูงของเราหายไปนอกจากนี้ สารอาหารที่สำคัญที่สุดที่จะจำเป็นในแต่ละมื้อคือโปรตีน เพราะเป็นสารอาหารหลักที่ช่วยในการเจริญเติบโต โดยสารอาหารจำพวกนี้สามารถหาได้จากนมและไข่ใครที่อยากสูงก็ควรที่จะรับประทานอาหารเหล่านี้ สุดท้ายคือน้ำ ที่จะช่วยให้เราถ่ายของเสียออกจาก กายเพื่อรับสารอาหารใหม่ ๆ เพิ่ม ด้วยเหตุนั้นเราจึงจงดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 แก้วเพื่อให้สุขภาพอนามัยที่ดีของตนเองและเพิ่มการอยากสูงของเราด้วย