เพิ่มความสูงด้วยการพัฒนา การทานข้าวและบริหารร่างกาย

โภชนาการมีจุดสำคัญยิ่งต่อการช่วยพัฒนาการเพิ่มความสูง ถ้าเลยวัยนี้แล้วจะไม่สามารถทำให้สูงได้ตามพึงประสงค์ เพื่อให้ร่างกายสูงขึ้นดังปรารถนา การทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างการเพิ่มความสูง ยกตัวอย่างเช่น สารอาหารโปรตีนโปรตีนที่ได้จากข้าวปลาอาหารจะต้องเป็นโปรตีน คุณภาพดีซึ่งจะได้จากเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ และนม สารอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งก็คือแคลเซียมเพื่อเพิ่มความสูง ซึ่งวัยหนุ่มสาวพึงประสงค์ในปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับวัยอื่นๆ พบว่า เด็กวัยร่ำเรียนและวัยรุ่นที่ไม่ดื่มนม จะได้รับแคลเซียมจาก ข้าวปลาอาหารราวๆ 1 ใน 3ของความอยากใน 1 วัน การดื่มนมอย่างน้อยวันละ 2 แก้วจึงเป็นสิ่งต้องในการเพิ่มความสูง นอกจากการทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการดังกล่าวข้างต้นแล้ว การออกกำลังหรือการเล่นกีฬาเป็นเสมอ และการหลับพักผ่อนอย่างพอเพียง จะกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนสำหรับการโตขึ้นช่วยพัฒนาการเพิ่มความสูงให้เป็นไปเหมือนเดิม และพบว่ากีฬาจำพวกที่มีการยืดตัว เช่น ว่ายน้ำ บาสเกตบอล และโหนบา จะช่วยพัฒนาความสูงได้ดีกว่ากีฬาพวกอื่นๆ