สบายปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานหรือผู้ติดตั้งประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติใช้กำลังแรงงานนิดเดียวไม่ถึงหนึ่งสตางค์ต่อการเปิด-ปิด 1 ครั้ง ประตูอัตโนมัติเมื่อติดตั้งในห้างสรรพสินค้าร้าน บริษัท นอกจากจะเพิ่มความคล่องตัวแล้วยังทำให้เพิ่มความทันสมัยให้กับที่ด้วย ประตูอัตโนมัติมีความปลอดภัยสูง มีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจจับที่สามารถจับได้ว่ามีวัสดุสิ่งใดขวางประตู ปกป้องรักษาการถูกประตูหนีบ หรือถ้าประตูหนีบ ก็จะถอยกลับโดยเร็ว ประตูอัตโนมัติสามารถทำงานร่วมกับระบบคุมการเข้า-ออกได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม และสามารถติดตั้งระบบคุ้มกันการงัดแงะได้ด้วย จึงทำให้มีความคล่องตัวต่อผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น เด็กหรือคนแก่ก็สามารถใช้ประตูอัตโนมัติได้โดยสวัสดิภาพ