การเก็บของซื้อของขายในคลังสินค้า

คลังสินค้าคือแห่งหนสำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายผลิตภัณฑ์คงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์, ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และคลังเก็บของ ฯลฯ คำว่าคลังสินค้าจึงเป็นคำที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่ละอันดับที่รับ ผลิตภัณฑ์เข้ามาทำการคัดแยกแล้วกระจายออกไปเรียกว่าศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์และวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วเรียกว่า Cross Docking ในขณะที่คลังสินค้าบางแห่งมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือหลัง รับผลิตภัณฑ์เข้ามาแล้ว ก็เก็บผลิตภัณฑ์ไว้และปฏิบัติราชการจัดสรรผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบตามคำสั่งซื้อหา จึงมีกรรมวิธีย่อยกอบด้วย รับผลิตภัณฑ์เข้า จัดเก็บ จัดผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งซื้ออันเป็นกรรมวิธี ที่ใช้เวลาและกำลังคนมากที่สุด สังเกต พัสดุ และจัดส่ง กล่าวคือรับภารกิจในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไว้ด้วยจึงเรียกว่าศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การลดเวลาและกรรมวิธีในศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทำได้ด้วยการนำคอมพิวเตอร์ช่วยออกใบสั่งซื้อ