จุดเด่นจุดอ่อนระหว่างหญ้าเทียมและหญ้าธรรมชาติ

จุดเด่นจุดบกพร่องของหญ้าเทียมและหญ้าธรรมชาติความเป็นจริงแล้วก็ชอบหญ้าธรรมชาติก็จริงอยู่ แต่หญ้าธรรมชาติหรือหญ้าจริงนั้นปลูกหมูแต่การดูแลรักษาต้องเรียกว่ายากมาก อย่างนั้นสิ่งที่เข้ามาตอบแทนจุดเด่นจุดบกพร่องของหญ้าจริงก็คือ หญ้าเทียมแน่นอนความพริ้วแบบธรรมชาติหญ้าเทียมน่าจะไม่มี แต่สิ่งที่เสริมเพิ่มขึ้นมาเป็นจุดเด่นนั้นก็คือหญ้าเทียมไม่ก่อให้เกิดก้อนดินและหลุมโคลน จึงไม่ทำให้เกิดความสกปรก ยิ่งไปกว่านี้ยังมีระบบระบายน้ำที่ดีไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในวันที่ฝนตก หญ้าเทียมพอดีกับทุกที่ เช่น สนามหญ้า ตกแต่งสวน สนามกีฬา หรือสถานที่เรียน เรียกได้ว่ามีจุดเด่นที่เข้ามาปกปิดจุดบกพร่องได้จำนวนหนึ่งกันเลยทีเดียว