โปรแกรม POS จะช่วยให้การขายของหรือการทำกิจการค้าของท่านสะดวกขึ้น

โปรแกรม POS ย่อมาจาก Point Of Sales เป็นรายการขายหน้าร้าน  จะทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องใช้ไม้สอยเพื่อการขายของ อาทิ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, เครื่องอ่านบาร์โค้ด ฯลฯ   โปรแกรมนี้จะใช้เพื่อการขายของให้กับผู้บริโภค  โดยปกติโปรแกรม POS จะใช้ในการบริหารงานที่จุดจัดจำหน่าย ราวกับ ซุปเปอร์มาเกต ร้านขายของทั่วไป การขายตั๋ว ฯลฯ   เพื่อในการดำเนินกิจการได้อย่างมีมาตรฐาน  ในยุคปัจจุบันโปรแกรม POS ได้ถูกรวมเข้าไปอยู่ในระบบ ERP ซึ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของหน่วยงานธุรกิจไม่ว่าจะขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ก็ตาม  ซึ่งโปรแกรม POS ยังDesignมาให้ใช้งานได้กับทุกท่านและยังใช้งานสะดวกได้อีกด้วย ไม่ว่าผู้ใดที่ได้ใช้โปรแกรม POS จะต้องติดใจในการใช้งานของโปรแกรม