การเก็บดูแลกระเป๋าแฟชั่นเป็นอันดี

คุณสมบัติสำคัญของกระเป๋าแฟชั่นหนัง คือความยืนยง สามารถใช้ได้เป็นเวลายาวนานหลายปี โดยที่หนังไม่ลอกประเภทหนังเทียมซึ่งเราสามารถเก็บไว้และนำออกมาใช้โดยที่กระเป๋าแฟชั่นหนังยังไม่แตกล่อนได้ มีความคงทน และยังเก๋ ดูดี คลาสสิคเสมอ แนวทางเก็บรักษากระเป๋าแฟชั่นหนังแท้ หลักการง่าย ๆ คือ หลังจากใช้กระเป๋าเสร็จ จงนำมาทำความสะอาดสะอ้านก่อน ด้วยผ้าแห้งและก่อนเก็บไว้เป็นเวลายาวนานเหมาะสมวางตากลมไว้สัก 2 วัน เพื่อให้ทำให้  กระเป๋าแฟชั่นหนังไม่ชื้น ก็เพราะว่าความชื้นอาจจะทำให้เกิดเชื้อราบนหนังได้ หรือก่อนเก็บแนะนำให้ใส่ซองกันชื้นเล็ก ๆ ลงไปสัก 2-3 ซองในกระเป๋า ถ้าประสงค์เก็บไว้เป็นเวลายาวนาน ต้องใช้น้ำยาเคมีเคลือบหนังทาบาง ๆ เพื่อที่จะรักษาหนังไว้ได้นาน ๆ และทำให้กระเป๋าดูดีขึ้นด้วย ควรวางกระเป๋าแฟชั่นเก็บตามสัดส่วนของกระเป๋าโดยการใส่ถุงก๊อบแก๊บดันทรงไว้ แต่ห้ามใส่กระดาษNewspaper  เหตุเพราะจะทำให้เกิดเชื้อราข้างในกระเป๋าได้