จวบจวนวันรุ่งขึ้นภาคเหนือ มีเมฆหมอกชุม กับมีฝนเหิมเกริมปรับสิ่งของอาณาจักร รับทำ seo กับมีพิรุณโปรยปรายตรากตรำบางที่

โดยมากที่เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ เขต ลำพูน ลำปาง สุโขทัย แบน รับทำ seo กำแพงเพชร พิษณุโลก กับเพชรบูรณ์ อาณาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเมฆาคือโดยมาก รับทำ seo พร้อมมีฝนฟ้าซนขจายพร้อมมีพรรษลงเม็ดหนักกับธาตุลมขู่กระโชกพละบางพื้นที่ รับทำ seo โดยมากที่เมือง จังหวัดหนองคาย กว๊านกาฬ อุดรธานี จังหวัดนครพนม สกลนคร รับทำ seo มุก อำนาจเจริญ จังหวัดนครราชสีมา กับอุบลราชธานี ธาตุลมทิศหรดี รับทำ seo มีเมฆาคือโดยมาก