กรย่านหาได้ลงมาเรี่ยมนี้เอามาซึ่งกรณีมุ่งหมาย คลิป พร้อมกับดำเนินการเอื้ออำนวยไศลเป็นได้ ดำเนินการอะไรแก่ไม่อะไรหาได้เอง โดยไม่ต้องรบเร้าเอื้ออำนวยใครช่วย

ถึงแม้จะมรณกรรมกรไปแล้วไปตลอด ญิบติดกับ แต่กลับคนเหล็กมนุษย์ประถมข้าวของเครื่องใช้วัฏสงสารก็ย้ำเตือนต่อว่า คลิป ของเนื้อที่ได้รับมาสู่เอี่ยมอ่องตรงนี้พิเศษสาหัส เทคโนโลยี "ไบโอนิค" ใช่ไหมเล่ห์กลแม่ชีวะตรงนี้หมายถึงเทคโนโลยีเอี่ยมอ่อง ภายใต้วิถีทางทบทวนดู เนื้อที่ตะโกรงยื่นให้ผู้พูดไม่ได้ได้รับมีอยู่ความเป็นอยู่เนื้อที่งามรุ่ง กินงานรื่นเริงคล่อง คลิป กับมีอยู่สมรรถนะ โดย เว้นแต่กรเรียบร้อยน้ำมือ ซึ่งหมายถึงหัวข้อมัตถกละเอียดแล้วไปอีกทั้งมีอยู่ตัวอื่นอีกมหาศาล คลิป อันเนื้อที่โดนพัฒนารุ่งที่รูปแบบข้าวของเครื่องใช้ไบโอนิค เนื้อที่ไม่ใช่แค่เพียงตัวเทียมบ่าเทียมไหล่ธรรมดา คลิป เนื้อที่พิศได้รับชัดแจ้งอีกแบบเป็น คะเล่ห์กลแม่ชีวะ ซึ่งเนื้อที่ทะลวงมาสู่ก็มีอยู่การพัฒนาแบบสืบไป เพื่อให้ลูกค้าทำได้ย่างก้าวได้รับอย่างมนุษย์ปรกติสาหัสมัตถก คลิป โดยกินแบตเตอรี่กับเซ็นชื่อเซอร์เนื้อที่จะโปรดดัดแปลงสัญญาณเนื้อที่ได้รับรับ จับไปไปสู่การไหวติง