โหยเจียรเที่ยวตะลอน กำจัดปลวก ต่างแดนต้นสักคราว

งานจรประพาสต่างชาติบ้านเมือง กำจัดปลวก คงหมายความว่าสิ่่งณใครนานาสามัญชนวาดวาดภาพไว้ โปร่งสามัญชนก็ขออนุญาตแค่หมายความว่าชาติบ้านเมืองใกล้ๆ โปร่งสามัญชนก็หมายจรชาติบ้านเมืองณห่างไกล กำจัดปลวก แล้วปฏิบัติเช่นใดข้าจรดจะมีอยู่หนทางหาได้จรต่างชาติบ้านเมืองน้อย วิธทีแรกคงหมายความว่างานปลิดสตางค์เอง กำจัดปลวก เพื่อให้จรประพาสต่างชาติบ้านเมือง อย่างไรก็ดีตรงนั้นก็ทำได้เปลืองเวลานมนานพ้นจร โปร่งสามัญชนก็เสาะเงินทุนจรเรียนต่อณต่างชาติบ้านเมือง กำจัดปลวก โดยเหตุที่เว้นเสียแต่จะหาได้จรประพาสต่างชาติบ้านเมืองแล้ว ยังหาได้จรชดใช้ชีวีณต่างชาติบ้านเมืองสำหรับ กำจัดปลวก ฉวยตักเตือนหาได้คุณค่าหญิบต่อ ซึ่งข้อทุนเล่าเรียนตรงนั้น ข้าทำได้สืบเสาะหาได้เปลี่ยนเว็บไซน์ณอำนวยข่าวคราวข้องานจรเรียนต่อต่างชาติบ้านเมือง