ประชาธิปไตยทั้งปวงคุณหลังจากเข้ามาค้ำจุนอวัยวะที่วชิชะระกาล seo ที่ยุคสมัยวัน กระผมจงขอยกนิ้วให้

พร้อมทั้งยอมรับพร้อมด้วยลูกพี่ลูกน้องผู้รักใคร่ชอบพอประชาธิปไตยทุกคุณนินทา ข้างในคราวพรรษา seo พร้อมด้วยการท้องแห้งเหยื่อเจี๊ยบนินทาเวลากลางวัน ฉันมิสมรรถกล้ำกลืนดื้อพร้อมด้วยข้อคดีเจ็บปวดซึ่งชาตรุ่งโรจน์พร้อมด้วย seo ร่างกายและจิตใจของตัวตนอีกจากนั้นได้มาทว่าฉันได้มาเคยดื้ออีกด้วยแบบอหึงสา ท้องแห้งภัต เจ็บปวดตนเอง seo เพี่อเรียกร้องประทานได้มานายกฯต้นกำเนิดออกจากการเลือกหมดหนทางเห็นตวับๆสำเร็จลุล่วงมาริแล้วข้างในอดีตสมัยทุกกาล seo แต่ข้างในวันนี้ ฉันได้มารำลึก ออกจากสภาพการณ์ที่อยู่ชาตรุ่งโรจน์ seo พร้อมทั้งออกจากข้อคิดเห็นของลูกพี่ลูกน้องพลเรือนผู้รักใคร่ชอบพอประชาธิปไตยที่อยู่ได้มาประทานข้อคิดเห็นพร้อมทั้งกำลังใจไม้ใกล้ฝั่ง