องค์ประกอบหลากหลายของแอร์บ้าน

              องค์ประกอบของแอร์บ้านสามารถแยกออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆพร้อมกัน ดังนี้

1.องค์ประกอบด้านใน

                1.แผงท่อทำความเย็น  ทำหน้าที่ในการรับลมจากใบพัดส่งลมเย็นพร้อมกับส่งไปยังแผ่นเกล็ดกระจายลม ซึ่งมีลักษณะเป็นตะแกรงติดตั้งอยู่ส่วนหน้าของแอร์บ้าน โดยด้านในแผลท่อความเย็นจะมีสารทำความเย็นไหลเวียนอยู่

                2.คอมเพรสเซอร์  ทำหน้าที่รับสารทำความเย็นที่อยู่ในสภาพเป็นไอจากแอร์บ้านด้านในอาคารพร้อมกับอัดไอจากสารทำความเย็นไปยังแผงท่อระบายความร้อนต่อจากนั้น  ซึ่งติดตั้งอยู่ข้างนอกอาคาร

                3.มอเตอร์ ทำหน้าที่ในการหมุนใบพัดส่งลมเย็นเพื่อให้เกิดแรงลม

                4.ท่อนำสารทำความเย็น ทำหน้าที่ การส่งสารทำความเย็นก้าวเข้าสู่แผงทำความเย็นของแอร์บ้านส่วนที่อยู่ด้านในตัวอาคาร พร้อมกับนำสารจากแผงทำความเย็นไปยังคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ข้างนอกตัวอาคาร

                5.ใบพัดส่งความเย็น  ทำหน้าที่ในเชื่อมกับมอเตอร์เพื่อใบพัดส่งความเย็นไปยังแผงท่อทำความเย็น

                6.พัดลมระบายความร้อน  ทำหน้าที่ดูดอากาศข้างนอกตัวอาคารเข้ามาผ่านแผงท่อระบายความร้อน เพื่อให้สารทำความเย็นๆลงพร้อมกับกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ตอนหลังแผงท่อระบายความร้อน

                7.แผงท่อระบายความร้อน  ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อตะแกรง โดยด้านในมีสารทำความเย็นที่ส่งมาจากคอมเพรสเซอร์ไหลเวียนอยู่

2.องค์ประกอบภายนอก

                1.ฝาครอบเครื่อง ทำหน้าที่เพื่อให้อากาศที่ดูดจากใบพัดส่งลมเย็นไหลผ่าน ซึ่งจะมีลักษณะเป็นตะแกรง

                2.แผงกรองอากาศ  ทำหน้าที่เพื่อให้กรองฝุ่นละอองที่ปะปนกันอยู่ในอากาศ  ซึ่งบางรุ่นจะมีสารฟอกอากาศอยู่ที่แผงกรองอากาศนี้ โดยติดตั้งอยู่ด้านหลังของฝาครอบเครื่อง

                3.สวิตซ์เปิดและปิด  ทำหน้าที่ในการรับคำสั่งการเปิดพร้อมกับปิดจากรีโมทคอนโทรล จึงทำให้โดยส่วนมากแล้วสวิตซ์เปิดพร้อมกับปิดจึงมักจะจัดตั้งอยู่หลังฝาครอบเครื่องนั้นเอง

                4.แผ่นเกล็ดกระจายลม  ทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางของลมเย็นที่ออกมาจากตัวเครื่อง ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนของเครื่องที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางลมขึ้น-ลง หรือว่าด้านซ้าย-ขวาได้นั้นเอง

                5.ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล  ทำหน้าที่ในการรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลจึงเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนของเครื่องที่สำคัญ เพื่อให้สะดวกในการสั่งงาน