กิจกรรมสำหรับสังคมของบริษัทวิริยะประกันภัย

               1.มอบอลูมิเนียม 1 ล้านกรัม จัดทำขาเทียมพระราชทาน ให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  2554

                สำหรับการทำขาเทียมพระราชทาน โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์  โกมารกุล ณ นคร  กรรมาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  คือผู้รับมอบการให้อลูมิเนียมครั้งนี้ ณ ที่ทำการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน่วยงานกรุงเทพฯเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

               2.เชิญชวนตรวจสภาพรถฟรี เตรียมพร้อมเดินทางช่วงปีใหม่ 2555

                สำหรับรณรงค์ให้คนไทยเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่   ด้วยการรับการตรวจสภาพรถฟรีที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย  ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งวันที่  30  ธันวาคม 2555  พร้อมรับฟรี พวงกุญแจครอบครัวปลอดภัย “เมาไม่ขับ  ง่วงไม่ขับ  และขับไม่โทร”

                3.เชิญชวนตรวจสอบสภาพรถฟรี เตรียมพร้อมเดินทางช่วงสงกรานต์ 2556

                สำหรับรณรงค์ให้คนไทยเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  ด้วยการรับการตรวจสภาพรถฟรีที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย  ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งวันที่ 30 เมษายน 2556  พร้อมรับฟรีหนังสือ “Top 10  เส้นทางเที่ยวไทยกับวิริยะประกันภัย

                4.ร่วมกิจกรรมกองทัพบก บำรุงขวัญเหล่าทหารกล้า พาเยี่ยมชมเมืองโบราณ

                พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร เสนาธิการทหารบก รับมอบของที่ระลึกจาก คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

                5.วิริยะประกันภัย เข้าร่วมสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                พลตรีชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท  จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

                6.โครงการ อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2557

                เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแผนนี้สามารถผลิตผู้ขับขี่ที่มีกฎเกณฑ์และขับรถยนต์อย่างปลอดภัยยิ่งกว่า 46,000 คน เพื่อโครงการนี้ให้โอกาสให้ผู้สนใจทุกท่านสามารถสมัครร่วม เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตขับขี่ของกรมขนส่งทางบก)

                7. จัดโครงการ อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่น 296

                บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)  ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “อบรมเสริมความรอบรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์”  รุ่นที่ 296 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ  เพื่อโครงการดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงมารยาทและความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างจริงจัง โดยแบ่งแยกเนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน  ในวันแรกเป็นการอบรมส่วนทฤษฎี โดยวิทยากรจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเนื้อหาเป็นการให้ความรอบรู้เรื่อง เคล็ดการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และการทดสอบข้อเขียนส่วนในวันที่สองคือการทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์  เพื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบผ่านทั้งข้อเขียนและปฏิบัติขับรถยนต์  จะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์พร้อมกับใบประกาศนียบัตรในวันเดียวกัน