ผู้พันเบิร์ด ซาบซึ้งขวัญล้น ที่พักหัวหิน ชายาโศภิตขึ้นข้างหลังตายในท้องลูกเต้าสัตว์สถานที่2

"พันโททิวาเอาชนะ สวัสดี" เหรอ "ผู้พันเบิร์ด" ที่พักหัวหิน ถือจังหวะเจริญออกมากตเวทีคู่รัก ๆ พระขนองมเหสีเหน้า "วริญญา ศรีอุดมสมบูรณ์ภาณุ" ที่พักหัวหิน กับญาติจัดหามาคล้องแรงใจดั่งมากมาย เนื่องจากว่าเหตุการณ์ตายในครรภ์สายเลือดสมาชิกแห่ง 2 ทันทีที่รัชนีมิถุนายนแห่งทะลุมา ที่พักหัวหิน ซึ่งงานเลี้ยงตรงนี้ผู้พันบุรุษจัดหามาเผยว่าจ้างครั้งนี้มเหสีแรงใจเจริญขึ้นบริบูรณ์แล้ว เรียบร้อยประกันจักเดินพักตร์ชดใช้ทำนองธรรมดาปั๊มผู้สืบสันดานถัดไปอีก 6รัชนี ที่พักหัวหิน หลังจากตรงนี้สมมตมิมีอะไรรุดหน้าก็จักเข้าไปหารือผู้รักษาครอบครองหลั่นถัดไป… ครั้งนี้สภาพจิตเครื่องใช้มเหสีครอบครองยังไงน้อย พระขนองมเหสีตายในครรภ์สายเลือดสมาชิกแห่ง 2 ? "ครั้งนี้แรงใจเจริญขึ้นบริบูรณ์ขอรับกระผม รวมความว่ายุคสมัยแห่งตรวจว่าจ้างจักมีสายเลือดอีกสมาชิกนึงอิฉันก็ดีมนัสบริบูรณ์ เนื่องจากต้นปาล์มภูมีปมปัญหาถ้อยคำตรงนีู้เล็กน้อย