ส่วนประกอบหลักของแอร์บ้าน

              1.คอมเพรสเซอร์    ปฏิบัติหน้าที่ดูดซับพร้อมกับอัดน้ำยาให้เกิดการหมุนเวียนด้านในระบบ  เพราะจะเป็นก๊าซแรงดันต่ำพร้อมกับมีอุณหภูมิต่ำกลับจากคอยล์แล้วอัดน้ำยา  เพื่อมีแรงดันสูงอุณหภูมิสูงเข้าระบบหมุนเวียนเช่นนี้สม่ำเสมอที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน  ซึ่งคอมเพรสเซอร์มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท นิยมใช้เป็นประเภทลูกสูบพร้อมกับโรตารี่ สามารถแยกออกได้เป็น 2 ชนิดด้วยกัน  ยกตัวอย่างเช่น  1.คอมเพรสเซอร์ประเภทลูกสูบ  มีหลายอย่างด้วยกัน เป็น ประเภทลูกสูบแบบเปิด โดยส่วนมากใช้กับรถยนต์ยิ่งกว่าลักษณะด้านในนั้นจะมีเจาะจงชุดลูกสูบอย่างเดียว ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากภายนอก (เครื่องยนต์)  ประเภทลูกสูบแบบปิดสนิท ลักษณะด้านในจะเป็นชุดลูกสูบพร้อมกับชุดเคลื่อนอยู่ในตัวเดียวกัน  มักจะใช้และแอร์บ้านที่มีขนาดเล็กจนไปถึงแอร์บ้านที่มีขนาดใหญ่   ซึ่งลักษณะด้านในนั้นจะเป็นชุดลูกสูบพร้อมกับชุดขับเคลื่อนมอเตอร์อยู่ในตัวเดียวกัน  ประเภทลูกสูบแบบปิดสนิท  ลักษณะด้านในจะเป็นชุดลูกสูบพร้อมกับชุดขับเคลื่อนอยู่ในตัวเดียวกัน  มักจะใช้กับแอร์บ้านขนาดเล็กไปจนถึงแอร์บ้านขนาดใหญ่  เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ฯลฯ  2.คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่  เพราะคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ได้รับความนิยมชมชอบในปัจจุบันในการใช้งานกับแอร์บ้านเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งมีลักษณะด้านในนั้นจะเป็นชุดมอเตอร์ + ชุดโรตารี่ อยู่ในตัวเดียวกันพร้อมกับจะมีการเสียดสีกันน้อยมาก แรงสั่นสะเทือนจากการทำงานจะมีเล็กน้อย พร้อมกับที่สำคัญกินไฟต่ำกว่าแบบลูกสูบ

             2. คอนเดนเซอร์  จะมีลักษณะเป็นท่อ 1 เส้น วิ่งขดไปมา โดยมีครีบวางตัวเป็นซี่ๆ สำหรับช่วยในการระบายความร้อนจากท่อ โดยน้ำยาคอนเดนเซอร์เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่รับน้ำยาจากคอนเพรสเซอร์ที่มีขั้นเป็นก๊าซแรงดันสูง อุณหภูมิเป็นของเหลวแรงดันสูงอุณหภูมิต่ำ สำหรับใช้ในการส่งไปยังวัสดุอุปกรณ์ชิ้นต่อไป

            3. ฟิวเตอร์ไดเออร์   ปฏิบัติหน้าที่กรองสิ่งสกปรกและความชื้นที่ปะปนมากับน้ำยาแอร์  ถ้าไม่มีวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนี้ จะมีผลดังนี้ เป็น กรณีแรกถ้าน้ำยาสกปรกที่อาจเกิดจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่เก่า หรือติดตั้งไม่ดี พร้อมกับจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบได้ ส่วนกรณีที่สอง ถ้าความชื่นในระบบก็จะทำให้เกิดจากน้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่ เรียกว่า เป็นการตัดความชื่นนั้นเอง