ปัญหาของโถสุขภัณฑ์ตามแบบของโฮมโปร

                โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่โดยมากเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องการราดโถสุขภัณฑ์ไม่ลง , กลิ่นเหม็น , โถสุขภัณฑ์เต็ม บ่อยมาก ซึ่งบางบ้านนั้นอาจจะแก้ไขปัญหาได้กว่า 10 ครั้ง ซึ่งอาจมีต้นเหตุหลักตามแบบของโฮมโปร ดังต่อไปนี้

                1.โถสุขภัณฑ์อยู่ในลำดับขั้นน้อยกว่าบ่อเกรอะ ทำให้ระยะห่างในการลาดของท่อโถสุขภัณฑ์ไปถึงบ่อเกรอะนิดเดียว ซึ่งโอกาสที่น้ำจะไหลย้อนกลับมามีมาก

                2.ท่อโถสุขภัณฑ์แตกและสามารถไปฝังหรือว่าเกือบฝังอยู่ในดิน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและราดโถสุขภัณฑ์ไม่ลงได้นั้นเอง

                3. ลืมสวมใส่ท่ออากาศให้โถสุขภัณฑ์หายใจ  เวลาราดน้ำจะราดไม่ลง เนื่องจากน้ำที่ราดไม่อาจจะเข้าไปแทนอากาศได้ ตามแบบของโฮมโปรนั้นเอง

                4.ถ้าเป็นระบบบ่อซึมที่วางไว้ในดินที่มีความชื้นเป็นอย่างยิ่งแล้วนั้น แทนน้ำจากบ่อเกรอะ บ่อซึมจะซึมไหลออกกลายเป็นน้ำซึมเข้า  ซึ่งปัญหาที่ตามมาเป็นโถสุขภัณฑ์จะเต็มบ่อยและราดน้ำไม่ลง สามารถเกิดการอุดตันในส่วนของบริเวณท่อโถสุขภัณฑ์ได้และอาจส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียก่อกวนคนในครอบครัวได้  รวมไปถึงการแพร่ระบาดเชื้อโรคในบริเวณห้องน้ำนั้นเอง

                5.สัดส่วนบ่อเกรอะและบ่อซึมเล็กเกินไป ซึ่งในการก่อสร้างผู้ออกแบบจะกำหนดขนาดของบ่อเกรอะซึมซับไว้ให้มีสัดส่วน เหมาะสมกับจำนวนคนที่ใช้โถสุขภัณฑ์ ถ้าหากใช้อาคารผิดชนิดหรือว่าผู้รับเหมา ทำผิดขนาด  จะทำให้สัดส่วนของบ่อเกรอะ บ่อซึมโตไม่พอก็จะทำให้เต็มที่ได้ง่ายและเต็มเร็วขึ้น เพราะว่าช่องว่างน้อยทำให้น้ำซึมออกไม่ทัน สามารถมีผลกระทบให้เกิดปัญหาตามมาได้นั้นเอง

                6.ผู้ใช้บ่อเกรอะที่ใช้เครื่องกลช่วยในการย่อยสลาย ซึ่งโฆษณาว่าเป็นถังโถสุขภัณฑ์ไม่มีวันเต็ม  ซึ่งเดี๋ยวก็เต็ม น่าจะลองตรวจเช็คดูด้วยว่าท่านเสียบปลั๊กไฟฟ้าให้เครื่องยนต์กลไกมันทำงานหรือเปล่า  โดยเหตุทั้งสิ้นท่านอาจจะต้องลองตรวจเช็คด้วยตนเองได้ ซึ่งถ้าโถสุขภัณฑ์ของท่านยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญการเป็นคนซ่อมแซมให้ ตามแบบของโฮมโปรนั้นเอง