วิธีการไล่นกพิราบแบบปฐมบท

วิธีไล่นกพิราบโดยใช้สายเคเบิ้ลไทร์

  • หนามกันนกทำเอง ทำลักษณะคล้ายหนามกันนกทำเอง โดยใช้สาย เคเบิ้ลไทร์

วิธีไล่นกพิราบโดยใช้ลวดเส้นเดียว

  • ใช้ลวดเส้นเดียวก็กันนกได้ ส่วนมากที่ได้ผลจะใช้ไล่นกตามขอบระเบียง วิธีการคือ ขึงเส้นลวดเป็นแนวยาวขนานกับขอบระเบียงทั้งสองฝั่งโดยให้แนวของเส้นลวดนั้นอยู่กึ่งกลางขอบระเบียงทั้งสองฝั่ง ระยะห่างของขอบระเบียงกับเส้นลวดประมาณครึ่งฟุต
  • ใช้กาวกันนกทำเอง สำหรับส่วนผสมนั้นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรทำแล้วให้มีลักษณะคล้ายกับเจลไล่นกพิราบที่ขายกันอยู่ทั่วไป ทำให้นกระคายเคือง มาเกาะแล้วรู้สึกหงุดหงิด
  • ใช้กลิ่นไล่นกพิราบ นกพิราบก็เหมือนสัตว์โลกทั่วๆไปมีประสาทการรับรู้กลิ่น โดยกลิ่นที่นกพิราบไม่ชอบนั้นที่หาได้จากธรรมชาติก็มี เช่น กลิ่นสกัดจากสารในเม็ดองุ่น หรือใช้เคมีที่มีผลโดยตรงกับ เยื่อบุหลอดลมของนกได้แก่ การบูร, พิมเสน, แน็พเธอร์ลีน (ลูกเหม็น) ฯลฯ ซึ่งทำให้นกเกิดการระคายเคืองและมีผลต่อระบบประสาทของนก ทำให้นกคลื่นไส้ อาเจียน และเวียนศีรษะ มักจะใช้ได้เพียงระยะหนึ่ง จึงควรใช้ซ้ำๆ และหากนกปรับตัวและชิน อาจต้องปรับความเข้มข้น หรือ เปลี่ยนกลิ่น