พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยรถบังคับเด็ก

รถบังคับเด็กเป็นของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ของเล่นกระตุ้นการเรียนรู้ ของเล่นส่งเสริมการเรียนรู้ ของเล่นฝึกสมอง ของเล่นฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความสนุก ตื่นเต้นให้กับเด็กๆได้พร้อมๆกัน เพราะเด็กเล็กยังไม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของการควบคุมวัตถุอื่นด้วยคลื่นวิทยุ ดังนั้นเด็กๆจะตื่นตา ตื่นใจกับการที่อยู่ดีๆรถบังคับเด็กนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เองโดยที่ไม่ต้องไปจับต้องตัวรถบังคับเด็ก คุณพ่อ คุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กๆ ลูกๆ หลานๆของท่าน สามารถนำเรื่องนี้มาเป็นกิจกรรมและสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับเด็กๆ ลูกๆ หลานๆของท่านได้ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน สัมพันธภาพภายในครอบครัวให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น มีความอบอุ่นระหว่างเด็กๆ ลูกๆ หลานๆกับคุณพ่อ คุณแม่และญาติพี่น้องต่างๆในครอบครัว

รถบังคับเด็กเป็นของเล่นเด็กที่บังคับ ควบคุมโดยคลื่นสัญญาวิทยุในระยะใกล้ จากแผงควบคุม ตัวควบคุม คันบังคับทิศทาง ส่งไปยังตัวรถบังคับเด็กให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังจุดต่างๆได้ สำหรับแหล่งพลังงานที่อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวของรถบังคับเด็กด้วยคลื่นวิทยุระยะใกล้เหล่านี้นั้นคือถ่านแบตเตอรี่ขนาด AA (หรืออาจจะใช้ขนาดอื่นๆ) จำนวน 6 ก้อน (4 ก้อนสำหรับตัวรถบังคับเด็กและ 2 ก้อนสำหรับอุปกรณ์ควบคุมที่แยกออกมา) หรือไม่ก็มีแบตเตอรี่ในตัวเองเลยโดยที่ไม่ต้องใส่ถ่านแบตเตอรี่เพื่อให้พลังงานในการใช้งานควบคุมรถบังคับเด็ก และทำให้รถบังคับเด็กนั้นเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆตามที่ผู้ควบคุม (ไม่ว่าจะเป็นตัวของเด็กๆ ลูกๆ หลานๆเอง หรือว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆในครอบครัวทำการควบคุมเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆ ลูกๆ หลานๆของท่านทั้งหลาย)

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยรถบังคับเด็ก

                รถบังคับเด็กนั้นมีการออกแบบออกมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนักเบา มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก ทำให้ต้องการพื้นที่โล่งที่เหมาะสมสำหรับให้เด็กๆ ลูกๆ หลานๆได้ควบคุมบังคับรถบังคับเด็กเล่นอย่างอิสระได้โดยไม่เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายรุนแรงได้ แต่กระนั้นหากพื้นที่โล่งที่ท่านมีนั้นน้อยเกินไปท่านก็จะพอรับรู้ได้จาการที่ต้องควบคุมรถบังคับเด็กเล่นเหล่านี้เปลี่ยนทิศทางบ่อยๆนั่นเอง พื้นที่โล่งสำหรับการเล่นรถบังคับเด็กเล่นที่เหมาะนั้นอย่างน้อยที่สุดเมื่อคุณพ่อ คุณแม่และญาติพี่น้องต่างๆในครอบครัวลองเล่นรถบังคับเด็กเล่นด้วยตนเองแล้ว คุณพ่อ คุณแม่และญาติพี่น้องต่างๆในครอบครัวไม่รู้สึกว่ามันแคบจนเกินไป มีพื้นที่ให้รถบังคับเด็กเล่นเหล่านี้ได้วิ่งไปข้างหน้าหรือทิศทางใด ทิศทางหนึ่งได้มากเพียงพอ ทั้งนี้อาจจะแตกต่างกันตามแต่ละคนที่ได้ทดลองในพื้นที่นั้นๆ