รากฐานไมโครไพล์เป็นแนวคิดด้านวิศวกรรมโยธาที่พื้นฐานที่สุด

 

รากฐานเสาเข็มเป็นแนวคิดด้านวิศวกรรมโยธาที่พื้นฐานที่สุดคือโครงสร้างย่อยที่ได้รับการสนับสนุนโดยกอง รากฐานประเภทนี้ช่วยให้โครงสร้างประเภทใดก็ได้รับการสนับสนุนโดยชั้นหรือชั้นของดิน จริง ๆ แล้วดินนั้นถูกสร้างขึ้นภายใต้พื้นผิวดินและยิ่งเสาเข็มหรือเสาค้ำลึกลงไปก็ยิ่งมีโครงสร้างที่มั่นคงมากขึ้นเท่านั้น ไมโครไพล์มีสองส่วนคือเสาเข็มและฝาครอบเสาเข็มหมวกกองทำหน้าที่เป็นฐานไมโครไพล์ของโครงสร้าง มันคล้ายกับขาตั้งแบบแพร่กระจายในลักษณะนี้ซึ่งสามารถรองรับแผ่นพื้นผนังหรือคอลัมน์โครงสร้าง อย่างไรก็ตามมันแตกต่างกันในการที่จะทำให้น้ำหนักทั้งหมดในกองหรือกลุ่มของกอง ไมโครไพล์เสาเข็มเป็นเสาที่มีโครงสร้างที่ถูกผลักลงไปในพื้นดิน โหลดน้ำหนักถูกกระจายไปทั่วกองทั้งหมดที่ใช้ในโครงสร้างและโหลดหมวกกองนี้ยังถูกถ่ายโอนไปยังดินที่ตั้งอยู่รอบ ๆ ปลายกองซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของกองที่ขับเคลื่อนลงไปในดิน

อย่างหนึ่งของฐานรากเสาเข็มคือดินจะต้องแข็งพอที่จะค้ำ

ข้อเสียอย่างหนึ่งของไมโครไพล์คือดินจะต้องแข็งพอที่จะค้ำจุนฐานรากและรักษากองให้มั่นคง สถานที่ที่ดินอ่อนมากจะไม่ให้การสนับสนุนกองซึ่งอาจเกิดความเสียหายในบางกรณี อย่างไรก็ตามฐานรากเสาเข็มสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสภาพดินไม่ดีตราบใดที่ดินแข็งพอที่จะรับกองและโครงสร้างที่สร้างไมโครไพล์ได้ อันที่จริงนี่เป็นหนึ่งในการใช้หลักของรากฐานเสาเข็ม แนวคิดหมวกเสาเข็มและเสาเข็มช่วยสร้างรากฐานที่ดีและมั่นคงในพื้นที่ประเภทนี้ เนื่องจากพื้นที่ที่มีดินไม่ดีสามารถขุดได้ยากและอาจไม่สามารถรองรับโครงสร้างที่หนักได้มูลนิธิแบบดั้งเดิมจึงไม่ใช่ทางเลือก พื้นที่ประเภทนี้มักจะเต็มไปด้วยดิน

 

เหนียวอ่อนดินหลวมหินระดับน้ำใต้ดินสูงโดยการตั้งฐานรากเสาเข็มแทนฐานรากแบบดั้งเดิมที่ใช้ฐานรากแบบกระจายสภาพดินที่ไม่ดีแทบไม่มีผลกระทบต่อไมโครไพล์นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องเจาะเสาเข็มลึกลงไปในดินไมโครไพล์มั่นคงสามารถรับได้ในทุกระดับความลึก ไม่จำเป็นต้องทำการขุดลึกหรือการระบายน้ำในพื้นที่และไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ค้ำยันหรือมูลนิธิชั่วคราวอื่น ๆ ฐานรากเสาเข็มยังใช้ในการก่อสร้างแพลตฟอร์มนอกชายฝั่งและอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่เหนือน้ำ

เสาเข็มสามารถพบได้ในหลายขนาดและรูปร่าง ส่วนใหญ่สร้าง

 

เสาเข็มสามารถพบได้ในหลายขนาดและรูปร่าง ส่วนใหญ่สร้างจากเหล็กถึงแม้ว่าคอนกรีตและไม้สามารถใช้ ฐานรากเสาเข็มมีราคาไม่แพงและสามารถใช้งานได้จริงในหลายพื้นที่หมายเหตุสำคัญหนึ่งข้อ ไมโครไพล์เมื่อคุณเปิดร่องลึกของคุณคุณจะต้องได้รับการควบคุมอาคารไมโครไพล์หรือวิศวกรโครงสร้างอิสระเพื่อตรวจสอบพื้นดินของคุณ

ก่อนที่จะทำการเทรากฐานของคุณ การลืมทำเช่นนี้อาจหมายถึงการขุดฐานรากเสาเข็มตอกไมโครไพล์ของคุณเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพื้นดินไม่เหมาะสำหรับประเภทของมูลนิธิที่คุณตั้งใจจะเทฐานรากมีห้าประเภทหลัก ๆ ที่เหมือนกันกับอาคารเตี้ย ๆ ชนิดของพื้นดินที่คุณกำลังสร้างจะกำหนดประเภทของมูลนิธิที่คุณจะต้องใช้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://npmicropile.com/